حسنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــک

حسنک - شخصی های حسن قربانی

من، حسن قربانی 

دانشجو بودم  حال نداشتم درس بخونم فقط کاردانیمو گرفتم.

20 سالمه، متاهلم.

دوست دارم سخت کوش باشم. اما در بعضی از موارد حال ندارم.

زندگیمو دوس دارم. دوستان خوبی دارم و همینا.